Electrische kachels

fb-banner

Elektrische kachels als bijverwarming 
Elektrische kachels zetten vrijwel alle elektriciteit die ze verbruiken om in warmte en ze hebben geen actieve verbranding waardoor er geen giftige stoffen vrijkomen en er dus ook geen schoorsteen nodig is. Daar waar de elektriciteit geproduceerd wordt echter worden er grote hoeveelheden fossiele brandstoffen zoals gas, stookolie of kolen verbrand, waardoor er grote hoeveelheden giftige stoffen in de lucht terechtkomen. Deze stoffen worden voor een groot deel gefilterd, maar niet allemaal.

Door deze verbranding wordt er water opgewarmd wat omgezet wordt in stoom dewelke grote turbines doet draaien. Deze turbines wekken dan de elektriciteit op die u gebruikt om een elektrische kachel te laten branden. Tussen de 40 en 70% van de energie die de fossiele brandstof kan leveren gaat tijdens dit proces verloren aan productie en distributie van de elektriciteit. Daarom dat deze vorm van verwarmen zeer duur is wanneer men gebruik maakt van oudere kachels die niet efficiënt met energie omspringen.

Oude elektrische kachels zijn de duurste oplossing om uw woning te verwarmen en hoogst waarschijnlijk ook het meest belastend voor het milieu. Verschillende soorten van toestellen leveren elk een ander vermogen en hebben dus ook een ander verbruik. Het is niet altijd makkelijk om de juiste oplossing voor uw woning te kiezen. Koop alleen maar moderne toestellen omdat deze minder energie verbruiken.

Draagbare elektrische verwarmingsapparaten hebben zelden een vermogen van meer dan 3000 watt. Dit is net voldoende om een kleine ruimte of slaapkamer te verwarmen. Tijdens echt koude winters is dit zeker niet voldoende om een leefruimte te verwarmen. Dit is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de isolatie van uw woning, maar vrijstaande woningen in koudere streken hebben meer nodig dan 3000 watt. Als u toch een elektrische kachel als primaire verwarming wil gebruiken kan u best de woning zeer goed isoleren. Heeft uw woning een stenen vloer? Overweeg dan om kamerbreed tapijt te plaatsen. Deze maatregel kan uw elektriciteitsverbruik met 10 tot 15% laten dalen.

Welke elektrische verwarming voor uw woning ?
De meeste vormen van elektrische verwarming zijn zeer duur. Dit komt omdat men deze op een verkeerde manier gebruikt. Elektrische verwarming is ook alleen maar interessant wanneer u over een elektriciteitsmeter met uitsluitend nachttarief beschikt en wanneer u gebruik maakt van accumulatie vuren. Deze vuren zijn meestal eveneens uitgerust met een verwarmingselement dat men gedurende de dag kan gebruiken om bij te verwarmen, maar dit zal het elektriciteitsverbruik en daarmee ook de energiefactuur de hoogte injagen.

Elektrische verwarming die aangesloten is op een uitsluitend nachtmeter zullen tijdens de daluren (bepaald door uw elektriciteitsleverancier) opwarmen om deze warmte vervolgens gedurende de dag weer vrij te geven. Alle andere manieren van klassieke elektrische verwarming zijn nodeloos duur.

Het gebruik van elektrische verwarming heeft verschillende voordelen tegenover andere verwarmingsmethoden. Om te beginnen zijn de investeringskosten lager indien men in elke ruimte een elektrische verwarming plaatst dan wanneer men gebruik maakt van centrale verwarming op gas of stookolie. Let op!! Accumulatiekachels zijn duur in aankoop, maar gewone elektrische kachels die slechts af en toe zullen gebruikt worden zijn goedkoop. Veel gebruikte kamers kan men best uitrusten met een accumulatie kachel.

Met elektrische verwarming heeft men ook geen aanvoerleidingen nodig voor water zoals bij centrale verwarming, dus is er minder kans op lekken, en heeft men ook geen schoorsteen nodig. In iedere kamer kan de temperatuur nauwkeurig geregeld worden dankzij individuele thermostaten. Elektrische verwarming is ook zeer veilig. Er wordt geen gebruik gemaakt van brandstoffen wat de veiligheid positief beïnvloed en het onderhoud is veel eenvoudiger.

Omdat men geen CV ketel nodig heeft, heeft men ook geen CV ruimte nodig. Men heeft ook geen buizen nodig die doorheen de woning lopen wat een betere esthetiek tot gevolg heeft. Geen buizen betekend natuurlijk ook dat er geen gevaar voor bevriezing of lekken is. Het moet wel gezegd worden dat u alleen maar kan genieten van elektrische verwarming dankzij de elektriciteit die opgewekt wordt in een krachtcentrale. Momenteel draaien de meeste van deze centrales nog op fossiele brandstoffen of op kernenergie.

Deze zijn zeer belastend voor het milieu, maar er zijn echter andere manieren om voldoende elektriciteit op te wekken zoals bio-energie (uit biologisch geteelde olie), zonne-energie, wind-energie of met warmtepompen. Elektrische verwarming hoeft niet belastend te zijn voor het milieu, maar dit vraagt dan wel een mentaliteitsverandering. U kan steeds informeren bij uw energieleverancier over de mogelijkheden tot het aankopen van groene stroom.

Elektrische kachels zijn zeer gebruiksvriendelijk
Vrijwel iedere elektrische kachel is uitgerust met een ventilator om de warmte gelijkmatig te kunnen verdelen. Deze ventilator draagt weer bij tot extra energie verbruik en is in de meeste gevallen lawaaierig. In tegenstelling tot kachels die werken op gas, kolen, stookolie of hout, produceert een elektrische kachel niet genoeg hitte om zelf een natuurlijke luchtstroom op gang te brengen in de kamer.

gebruiksvriendelijk

Hierdoor krijgt men warme lucht die tegen het plafond blijft hangen en koude lucht die beneden blijft. Het gebruik van een plafond ventilator kan hier verbetering in brengen, maar de verkregen luchtstroom voelt meestal onaangenaam aan omwille van het te kleine vermogen van de elektrische kachel.

De meeste modellen zijn uitgerust met een keuzeknop om het vermogen te kiezen. Meestal heeft deze 2 of 3 standen, bv 0 – 1000 watt – 2000 watt. De meeste zijn ook uitgerust met een thermostaat. Uitzonderlijk kan men ook een model vinden dat uitgerust is met een timer waardoor u kan instellen wanneer de elektrische kachel in werking moet treden of moet uitgaan.

Men heeft verschillende soorten van elektrische kachels. Voor een snelle warmteafgifte kiest men beter voor een klassieke kachel met weerstanden en een ventilator. Door de onmiddellijke opwarming van de weerstanden in combinatie van het gebruik van de ventilator kan men een kleine ruimte vrij snel opwarmen. Deze kachels zijn echter niet geschikt voor mensen die last hebben van ademhalingsmoeilijkheden of allergieën. De ventilator zal namelijk steeds een hoeveelheid stof mee laten circuleren met de warme lucht.

Elektrische kachels gevuld met olie zijn dan weer meer geschikt om over een langere periode hun warmte af te geven. Een weerstand onderaan in het toestel zal een hoeveelheid olie opwarmen dewelke vervolgens doorheen de kachel gaat. De warmteafgifte komt veel trager op gang, maar blijft langer aanhouden. Deze kachel is in het algemeen zuiniger dan de klassieke kachel met ventilator omdat het bijwarmen van de olie veel minder energie vraagt. Het nadeel is wel dat deze elektrische kachels redelijk heet kunnen worden waardoor het risico op brandwonden niet ondenkbaar is.

Accumulatiekachels zijn alleen zinvol indien men een tweevoudig, of nog beter een drievoudig, uurtarief heeft. 
Het zijn zeer zware en grote kachels omdat ze gevuld zijn met stenen waartussen de weerstanden zitten. Van zodra het goedkope energietarief in werking treed, meestal na 22 of 23 uur, beginnen deze kachels op te warmen. Meestal is het vrij moeilijk om te bepalen hoeveel deze kachels moeten opwarmen. Dit is uiteraard afhankelijk van de weersvoorspelling, maar ook van andere factoren.

Zo kan het gebeuren dan men de kachel niet lang genoeg laat opladen waardoor deze tegen de avond geen warmte meer afgeeft, of dat men ze te lang laat opladen waardoor het veel te warm is in de woning. De nieuwste modellen kunnen voorzien worden van een thermometer die tijdens de nacht de buitentemperatuur meet en aan de hand hiervan een voorspelling maakt van de temperatuur voor de volgende dag. Dit systeem zorgt er voor dat de kachel niet te veel of te weinig wordt opgeladen.

Het is een vrij betrouwbare oplossing, maar het kan soms voor onaangename verrassingen zorgen. Accumulatie kachels geven een constante warmte af. Dit wil zeggen dat men gedurende de dag de warmte afgifte niet kan regelen. Het spreekt voor zich dat als u de ganse dag niet thuis bent, dat deze warmte dan zinloos is en een verspilling van energie. Op koude dagen kan u gebruik maken van de ventilator in de kachel. Hou er echter wel rekening mee dat het gebruik hiervan de stenen in de kachel snel zal doen afkoelen waardoor het mogelijk is dat u tegen de avond geen warmte meer hebt.

Accumulatie kachels maken dan wel gebruik van het goedkoper nachttarief, maar omwille van de grote massa stenen die moet opgewarmd worden zijn ze grote verbruikers van elektriciteit. Als u geen meervoudig uurtarief hebt kan u deze kachels best vermijden.