Uitstootnormen

uitstootnormen

Aan welke uitstootnormen moeten kachels en -ketels op vaste brandstof voldoen?
De eisen voor huishoudelijke verwarmingsapparaten op vaste brandstof (dus zowel stukhout, houtpellets als steenkool) die in België nieuw op de markt gebracht worden, zijn opgenomen in een Koninklijk Besluit. Kachels en ketels die niet voldoen aan de voorwaarden uit dit Koninklijk Besluit mogen in België niet verkocht worden.

Hieronder kan je het pdf bestand downloaden van het Koninklijk besluit verwarmingsapparaten met 2 bijlages (130 kB)

Download Koninklijk besluit verwarmingsapparaten

Bijlage I en Bijlage II uit het Koninklijk Besluit geven de minimale rendementseisen en maximale emissieniveaus weer. Deze worden geleidelijk aan verstrengd: fase I is ingegaan einde 2011, fase II geldt sinds einde 2013 en fase III zal ingaan einde 2016. De eisen zijn afhankelijk van het type toestel. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen voorzetkachels, inzetkachels, accumulerende toestellen, pellettoestellen, open haarden, ketels en ketel-kachel combinaties. In praktijk wordt bij deze nieuwe kachels en ketels de uitstoot beperkt door o.m. optimale en getrapte zuurstofvervoer, naverbranding van de rookgassen en een betere isolatie van de verbrandingskamer.

Nieuwe kachels en ketels op vaste brandstof moeten, vóór ze op de markt gebracht worden, gestandaardiseerde labotests ondergaan die aangeven of het toestel voldoet aan de wettelijke emissie- en rendementseisen uit het Koninklijk Besluit. Bij elk toestel dat op de markt gebracht wordt, moet bij de technische handleiding een verklaring van overeenstemming toegevoegd worden die de resultaten van de labo-tests bevat. Bij aankoop van een kachel beschik je dus meteen over de resultaten van de labo-testen. Je laat je hierbij best bijstaan door een professionele verkoper of verdeler van kachels.

In het kader van de Europese Ecodesign-richtlijn zijn in 2015 op Europees niveau energie-efficiëntie-eisen en emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden, stof, koolstofmonoxide en vluchtige organische stoffen goedgekeurd voor ketels en kachels op vaste brandstof die binnen de EU op de markt gebracht worden. Voor ketels op vaste brandstof gaan de eisen in vanaf 1 januari 2020. Voor kachels op vaste brandstof gaan de eisen in op 1 januari 2022. Tot die datum gelden de eisen en bepalingen uit het Belgische Koninklijk Besluit.